ตุลาคม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการประเมินผลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการผลิตและนำสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (อาคาร13 ชั้น) ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

14753793_10202675846135070_2840782128328761486_o

14882164_10202675845335050_2600632055867234899_o 14883584_10202675845295049_4200140827486482260_o 14883638_10202675846175071_1276620275829987910_o 14889913_10202675847015092_294331997287357450_o 14615731_10202675845215047_6205110868965196356_o 14608677_10202675846095069_5868523176677085717_o 14753787_10202675847135095_3139311539194991484_o