ห้อง 206
กรกฎาคม 15, 2015
ชั้น 3
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น M

รายละเอียดห้องเรียนอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ        

ชั้น M

ห้อง M09 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0002 (Large) 1.       ความจุ 50 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       Visualizer 1 เครื่อง

4.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6.       กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง M10 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0005 (Large) 1.       ความจุ 50 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       Visualizer 1 เครื่อง

4.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6.       กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง M11 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 IMG_0887 (Large) 1.       ความจุ 100 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       Visualizer 1 เครื่อง

4.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 2 ชุด

6.       กระดานไวท์บอร์ด

 

Comments are closed.