ชั้น 7
กรกฎาคม 15, 2015
ชั้น 9
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 8

ห้อง 801 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

DSC_0065 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 802 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0042 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 803 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

DSC_0045 (Large)

ห้องสำหรับการจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง

 สำหรับการประชุม จำนวน 90 ที่นั่ง

ห้อง 804 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0084 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 805 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0053 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 806 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0100 (Large)

1. ความจุ 60 ที่นั่ง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3. Visualizer 1 เครื่อง

4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6. กระดานไวท์บอร์ด

Comments are closed.