ชั้น 3
กรกฎาคม 15, 2015
ชั้น 6
กรกฎาคม 15, 2015

ชั้น 4

ห้อง 401 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง

DSC_0139 (Large)

1.  ความจุ 100 ที่นั่ง

2.  คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.  Visualizer 1 เครื่อง

4.  ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6.  กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 403 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0142 (Large)

1.  ความจุ 60 ที่นั่ง

2.  คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.  Visualizer 1 เครื่อง

4.  ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6.  กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 404 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0145 (Large)

1.  ความจุ 60 ที่นั่ง

2.  คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.  Visualizer 1 เครื่อง

4.  ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

6.  กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 409 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 

1.  ความจุ 100 ที่นั่ง

2.  คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.  Visualizer 1 เครื่อง

4.  ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

5.  โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 2 ชุด

6.  กระดานไวท์บอร์ด

Comments are closed.