ห้อง Discussion

diss

ห้อง Discussion DISCUSSION ROOM  ชั้น  M

ห้องขนาดใหญ่ทั้งหมด  8  ห้อง  คือ M01 – M08

มีจอทีวี 1 เครื่อง และ กระดานไวท์บอร์ดใหญ่  2 มีโต๊ะ  4  ตัว  เก้าอี้  12 ตัว

ห้อง Discussion DISCUSSION  ROOM  ชั้น 7

ห้องขนาดใหญ่มี   3  ห้อง คือ 703, 711, 713

มีจอทีวี  1  กระดานไวท์บอร์ดใหญ่ 2โต๊ะ  6  ตัว เก้าอี้  12-20  ตัว

DSC_0039 (Large) DISCUSSION  ROOM  ชั้น 7

ห้องขนาดกลาง มี  4  ห้อง  คือ 704, 706, 712, 714

มีจอทีวี  1  กระดานไวท์บอร์ดใหญ่  1โต๊ะ  4  ตัว  เก้าอี้  8-15 ตัว

ห้อง Discussion DISCUSSION  ROOM  ชั้น 7

ห้องขนาดเล็ก มี  8  ห้อง  คือ 701, 702, 707, 708, 709, 710, 715, 716

มีจอทีวี  1  กระดานไวท์บอร์ดใหญ่  1โต๊ะ  2  ตัว  เก้าอี้  4-6  ตัว