ห้องพักอาจารย์ ห้อง 405

DSC_0148 (Large)          DSC_0149 (Large)

ตู้ล็อกเกอร์ สามารถติดต่อขอรับกุญแจได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1