ห้องพักอาจารย์ ห้อง 406

DSC_0150 (Large)          DSC_0151 (Large)

ตู้ล็อกเกอร์ สามารถติดต่อขอรับกุญแจได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1