ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีจำนวนทั้งหมด 7 ห้อง ประกอบด้วย

ห้อง 201 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0171 (Large) 1.       ความจุ 80 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 80 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 3 ชุด

7.       กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 202 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0161 (Large)

1.       ความจุ 48 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.       กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 203 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0164 (Large)

1.      ความจุ 48 ที่นั่ง

2.      คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.      คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.      Visualizer 1 เครื่อง

5.      ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.      โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.      กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 204 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 IMG_0505

1.       ความจุ 40 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.      กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 205 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 IMG_0502

1.       ความจุ 40 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.      กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 206 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0171 (Large)

1.       ความจุ 50 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.      กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 207 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0175 (Large)

1.       ความจุ 50 ที่นั่ง

2.       คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.       คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 50 ชุด

4.       Visualizer 1 เครื่อง

5.       ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.       โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด

7.      กระดานไวท์บอร์ด