ชั้น 3

ห้อง 301 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0002 (Large)

1.       ความจุ 70 ที่นั่ง

2.      คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.     คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษา 35 ชุด

4.     Visualizer 1 เครื่อง

5.     ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.     โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 2 ชุด

7.     จอ smartboard 1 จอ

8.     กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 302 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
DSC_0019 (Large)

1.     ความจุ 60 ที่นั่ง

2.    โปรเจคเตอร์

3.    จอรับภาพ

4.    กระดานไวท์บอร์ด

5.    ตู้ Control ประกอบด้วย

–  คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

–  ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์  1 ตัว

–  ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว

–  ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว

ห้อง 303 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0013 (Large) 1.     ความจุ 60 ที่นั่ง

2.     โปรเจคเตอร์

3.     จอรับภาพ

4.    กระดานไวท์บอร์ด

5.    ตู้ Control ประกอบด้วย

–   คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

–   ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์  1 ตัว

–   ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว

–  ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว

ห้อง 304 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0005 (Large)

1.       ความจุ 70ที่นั่ง

2.      คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด

3.     คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษา 35 ชุด

4.     Visualizer 1 เครื่อง

5.     ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด

6.     โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 2 ชุด

7.     จอ smartboard 1 จอ

8.     กระดานไวท์บอร์ด

ห้อง 305 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0008 (Large)

1.    ความจุ 60 ที่นั่ง

2.    โปรเจคเตอร์

3.    จอรับภาพ

4.    กระดานไวท์บอร์ด

5.    ตู้ Control ประกอบด้วย

–    คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

–   ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์  1 ตัว

–   ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว

–   ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว

ห้อง 306 ความจุ/อุปกรณ์ภายในห้อง
 DSC_0004 (Large)

1.     ความจุ 60 ที่นั่ง

2.    โปรเจคเตอร์

3.    จอรับภาพ

4.    กระดานไวท์บอร์ด

5.    ตู้ Control ประกอบด้วย

–   คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

–   ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ 1 ตัว

–   ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว

–  ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว