คู่มือการใช้อุปกรณ์

                                                        คู่มือการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสต ฯ เบื้องต้น
ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานระบบ
1. ยกเบรกเกอร์ขึ้น (สภาวะ ON)
2. กดสวิตช์ เลือก        เพื่อเลื่อนจอภาพลง
3. ใช้รีโมทเปิดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (กดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง)
4. เปิดเครื่อง Computer desktop (กรณีต้องการใช้คอมพิวเตอร์)
5. เปิดเครื่อง Smart document (กรณีต้องการใช้เครื่อง Smart document )
6. กรณีต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ให้เชื่อมต่อเข้ากับสาย VGA ที่วางไว้ให้บนโต๊ะ
7. การสลับโหมดการเชื่อมต่อสัญญาณ ให้กดปุ่มที่หน้า Matrix switch (เครื่องสีดำที่วางอยู่บนโต๊ะ) เมื่อกดปุ่มจะสลับโหมด  การใช้งานดังนี้
* Chanel ที่ 1 (ไฟติดที่หมายเลย 1) โหมดการเชื่อมต่อกับ Computer desktop (ค่าเริ่มต้นการใช้งาน)
* Chanel ที่ 2 (ไฟติดที่หมายเลย 2) โหมดการเชื่อมต่อกับ Smart document
* Chanel ที่ 3 (ไฟติดที่หมายเลย 3) โหมดการเชื่อมต่อกับ Computer notebook
* Chanel ที่ 4 (ไฟติดที่หมายเลย 4)  ไม่มีการใช้งาน

ขั้นตอนการปิดระบบ
1. ใช้รีโมทปิดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (กดปุ่มสีแดง 2 ครั้ง)
2. ปิดเครื่อง Computer desktop
3. ปิดเครื่อง Smart document
4. กดสวิตช์เลือกรูปภาพ1 เพื่อเลื่อนจอภาพขึ้น
5. ยกเบรกเกอร์ลง (สภาวะ OFF)
***** เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของหลอดภาพโปรเจคเตอร์
กรุณารอให้พัดลมทำงานอย่างน้อย 2-3 นาทีก่อนยกเบรกเกอร์ลง

 

รูปภาพ2

 

รูปภาพ3