ข้อบังคับการใช้ห้อง

20150714-3 

ห้ามสูบบุหรี่ ในห้องเรียนและบริเวณภายในอาคาร

 

20150714-1

ห้ามนำอาหารและเครื่องดืมเข้าไปรับประทานในห้องเรียน

20150714-2

กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง(กรณีที่พื้นห้องเป็นพื้นพรม)